ข่าวเด็ด 7 สี

ค่ายบั้งไฟขาดรายได้หลังห้ามจุดบั้งไฟทุกพื้นที่

ที่บ้านเรา อีกอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คือ ช่างทำบั้งไฟ หลังจากหลายจังหวัดทางภาคอีสาน ประกาศห้ามจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ หรือบุญเดือนหกทุกพื้นที่ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ค่ายบั้งไฟแสน ในจังหวัดยโสธร เดือดร้อนหนักขาดรายได้ และช่างทำบั้งไฟตกงาน บางค่ายได้ทำบั้งไฟแสนเตรียมไว้จำนวนมาก ลงทุนไปหลายแสนบาท แต่ขายไม่ได้

เจ้าของค่ายต้องคอยฉีดพ่นน้ำใส่ตัวบั้งไฟแสนที่อัดดินปืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อระบายความร้อน และดูแลรักษาบั้งไฟเป็นอย่างดี ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น