สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ทดลองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในลิง ทดสอบการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พาสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนต้นแบบ ป้องกันโรคโควิด-19 ที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (National Primate Research Center of Thailand) จังหวัดสระบุรี ซึ่งครั้งนี้ ทีมวิจัยได้ฉีดทดลองกับลิง เพื่อทดสอบการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ในสัตว์ทดลอง ที่ก่อนหน้านี้เคยทดลองฉีดให้หนูมาแล้ว และเป็นผลดี

ด้านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า การทดลองฉีดวัคซีนต้นแบบป้องกันโรคโควิด-19 ในลิง จะฉีดทั้งหมด 3 ครั้ง โดยหลังจากฉีดเข็มแรก จะต้องเฝ้าดูปฏิกิริยา 4 สัปดาห์ ต่อมาฉีดเข็มที่ 2 รอดูผลอีก 4 สัปดาห์ และเข็มสุดท้าย ให้รอดูอีก 16 สัปดาห์ ซึ่งระหว่างนี้ต้องเฝ้าดู หากวัคซีนต้นแบบ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี ก็จะต้องทดลองฉีดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายลิง แล้วจะทราบผลภายใน 6 เดือน

และหลังจากที่ผ่านขั้นตอนทดลองในสัตว์แล้ว ระยะต่อไปจะทดลองกับอาสาสมัคร แบ่งการทดลองเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะทดลองเพื่อความปลอด ระยะทดลองเพื่อการป้องกันเชื้อโควิด-19 และระยะทดลองในคนจำนวนมาก ซึ่งหากสร้างภูมิคุ้มกันให้กับอาสาสมัครได้ คาดว่าอีก 12-18 เดือน ก็จะมีวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ของไทย