สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

พาณิชย์เดินหน้า จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกร

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังลงพื้นจังหวัดนครราชสีมา ติดตามโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว, มันสําปะหลัง ,ข้าวโพด, ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา วงเงินงบประมาณ 67,754 ล้านบาท ล่าสุดได้จ่ายเงินชดเชยเกษตรกรไป 3.1 ล้านครัวเรือน วงเงินกว่า 51,000 ล้านบาท เฉพาะมันสำปะหลัง มีเกษตรกรมากกว่า 500,000 ครัวเรือน ซึ่งได้รับความช่วยเหลือส่วนต่าง ในกรณีที่ราคามันสำปะหลังในตลาดตกต่ำ รัฐบาลรับประกันราคาไว้ที่ 2.50 บาท ต่อกิโลกรัมที่เชื้อแป้ง 25% และได้จ่ายเงินส่วนต่างไปแล้ว 6 งวด และงวดที่ 7 จะจ่ายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และยังพบว่า เกษตรกรอีกจำนวนมาก ไม่สามารถเข้าถึง การให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ จึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัด ให้จัดตั้งศูนย์ One Stop Service รับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกร เพื่อช่วยแก้ปัญหาแบบครบวงจรในจุดเดียว ประเดิมที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนกระจายไปทั่วประเทศ

นอกจากนี้เตรียมพิจารณา อาจจะขยายระยะเวลา หรือเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ในระยะที่ 4 หลังได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ลดราคาสินค้า บรรเทาค่าครองชีพให้คนไทยได้กว่า 1,000 ล้านบาท

หลังกรมบัญชีกลาง พบว่า ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนมากจำรหัสบัตร ATM 6 หลักของตัวเองไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพจากรัฐบาลได้นั้น นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยแนวทางแก้ปัญหาโดยได้ประสานไปยังให้ธนาคารกรุงไทย ให้ช่วยเพิ่มช่องทางการกำหนดรหัส ATM ใหม่เพิ่มเติม โดยจากนี้ไปผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถขอรหัส ได้ที่ตู้ ATM โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้อำนวยความสะดวกโดยแจ้งรายละเอียดไว้ด้านข้างของเครื่อง ATM ทุกเครื่องเรียบร้อยแล้ว