ข่าวเด็ด 7 สี

กทม. คลายข้อสงสัยเปิดคาเฟ่สัตว์เลี้ยง

ร้อยตำรวจเอกพงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร คลายข้อสงสัย หลังปลดล็อกมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 ธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยง สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องจากทางกฎหมายระบุว่า เป็นธุรกิจประเภทร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ที่ได้รับการคลายล็อกให้นั่งทานที่ร้านได้ แต่จะมีข้อปฏิบัติที่รัดกุมมากกว่า

โดยมาตรการที่เพิ่มเติมกำหนดขึ้นมา 12 ข้อ อาทิการบริการที่ต้องแยกสัดส่วน โต๊ะทานอาหารกับสัตว์ไม่อยู่รวมกัน ห้ามอุ้มและเข้าใกล้สัตว์ งดป้อนอาหาร ต้องล้างมือก่อนและหลังสัมผัสสัตว์ทุกครั้ง และทางร้านต้องปิดทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง นอกจากนี้จะต้องมีระบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าใช้บริการด้วย