ข่าวเด็ด 7 สี

ทุกมัสยิด ป้องกันโควิด-19 เข้ม

ชาวไทยมุสลิมทั้งชาย หญิง ทั้งผู้ใหญ่และเด็กในจังหวัดปัตตานี แต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่ เดินทางมาเข้าร่วมละหมาดตามมัสยิดต่างๆ เนื่องในวันฮารีรายอ อีฎิ้ลฟิตริ ทุกมัสยิดต่างมีมาตรการดูแลความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวด ตามประกาศของจุฬาราชมนตรี โดยผู้ที่มาละหมาดต้องสวมหน้ากากอนามัย, อาบน้ำละหมาดและนำผ้าละหมาดจากบ้าน และให้เว้นระยะห่างกัน

ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ชาวมุสลิมเข้าร่วมละหมาด ที่มัสยิดมะห์มูดียะห์ หาดใหญ่ ให้ความร่วมมือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  เช่น ใส่หน้ากากอนามัย, ลงชื่อผู้เข้าร่วมละหมาด ด้านหน้ามีการวัดอุณหภูมิร่างกาย, ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล, จัดที่นั่งที่มีระยะห่าง

ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา คณะกรรมการประจำมัสยิด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจคัดกรอง และจดชื่อที่อยู่ ชาวไทยมุสลิมที่จะเข้าไปละหมาด ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยมา, ต้องอาบน้ำละหมาดจากบ้าน นำพรมละหมาด(ซาญาดะห์)มาจากบ้าน, ไม่สัมผัสมือกัน, ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และ ห้ามคนแก่อายุ 70 ปี ขึ้นไป มาร่วมในการละหมาด ที่นั่งละหมาดห่างกันประมาณ 1-2 เมตร ด้วย