ข่าวเด็ด 7 สี

เลขาฯ สมช. ให้ธุรกิจเตรียมพร้อม เฟส 3

การประชุมในวันที่ 27 พฤษภาคม จะพิจารณาผ่อนปรนระยะ 3 โดยพิจารณาตามหลักการเดิม คือ คำนึงถึงความปลอดภัย ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ แต่ธุรกิจที่จะผ่อนคลายระยะ 3 และ 4 เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงมากกว่า จึงต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น การเตรียมเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบางส่วนที่จะเริ่มเรียนในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม, สภาพอากาศที่เข้าฤดูฝนแล้ว รวมถึงการประกาศเคอร์ฟิว ที่ต้องสอดรับ มีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 จึงขอให้ธุรกิจที่รอการผ่อนปรนเตรียมตัว และปรับแนวทางการให้บริการ พร้อมเปิดในวันที่ 1 มิถุนายน แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเป็นธุรกิจใดบ้าง