เส้นทางบันเทิง

นักแสดงช่อง 7HD พกเจลแอลกอฮอล์-สวมหน้ากากอนามัย-เว้นระยะห่าง รับมือเชื้อโควิด-19

ช่วงนี้สถานการณ์ดควิด-19 เริ่มจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น วงการบันเทิงก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ มาดูว่านักแสดงช่อง 7HD ปรับตัวรูปแบบใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ วิธีป้องกัน และรับมือแบบไหนบ้าง ไปติดตามชม