เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : กฟผ. ส่งต่อน้ำใจ ตู้ปันสุข ช่วยเหลือคนไทยสู้โควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อส่งต่อน้ำใจ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงโควิด-19 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. จึงได้ตั้ง "ตู้ปันสุข" ในพื้นที่ 10 ชุมชน รอบสำนักงานใหญ่ กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โดยได้นำสิ่งของและอาหารต่าง ๆ มาใส่ในตู้ปันสุขที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ตู้ คือ ชุมชนตลาดศรีบางกรวย, ชุมชนสินพัฒนา, ชุมชนร่มโพธิ์วัดเชิงกระบือ, ชุมชนศิขรินทร์ และชุมชนทิพยเนตรสามัคคี และชุมชนร่วมใจพัฒนา ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้นำสิ่งของมาร่วมบริจาคใส่ในตู้ปันสุข เพื่อร่วมแบ่งปันด้วย

เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำมาเติมในตู้ปันสุขครั้งนี้ มาจากความตั้งใจของพนักงานและผู้บริหาร กฟผ. ที่ร่วมกันแบ่งปันสิ่งของใส่ในตู้ปันสุข โดยหลังจากนี้ กฟผ. จะติดตั้งอีก 5 ตู้ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบต่อไป