ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าปรับปรุงศาลากลางน้ำบึงสีไฟ

บึงสีไฟ พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพิจิตร มีศาลากลางน้ำทำจากไม้ ใกล้กับรูปปั้นพญาชาละวันเป็นสัญลักษณ์คู่บึงสีไฟมานานกว่า 70 ปี เทศบาลเมืองพิจิตร เห็นว่าปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม จึงว่าจ้างเอกชนรื้อและก่อสร้างศาลากลางน้ำหลังใหม่ให้มีลักษณะใกล้เคียงของเดิม ป้ายโครงการระบุสิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคมปีที่แล้ว แต่งานยังไม่เสร็จ

รองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร ชี้แจง ทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง หลังมีแนวโน้มว่างานจะไม่เสร็จตามสัญญา ขณะเดียวกันยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินโครงการนี้ โดยผู้รับจ้าง ยืนยัน ไม่ทิ้งงาน พร้อมชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการจัดหาไม้, ระยะเวลาในการหล่อเสาเข็ม รวมถึงการตอกเสาเข็ม ซึ่งต้องมีปริมาณน้ำเพียงพอทำให้เข้าดำเนินงานล่าช้า 4 เดือน น่าสังเกตว่า ผู้รับจ้างต้องทราบปัญหานี้ตั้งแต่ลงสำรวจพื้นที่หรือไม่

เทศบาลเมืองพิจิตร เริ่มคิดค่าปรับเอกชนคู่สัญญาวันละ 8,900 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม จากนั้นให้หยุดงาน 45 วัน เนื่องจากผลกระทบโรคโควิด-19 และเริ่มคิดค่าปรับอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม สอบถามอดีตผู้ว่า สตง. ฝากข้อสังเกตในฐานะมีประสบการณ์ตรวจสอบเงินแผ่นดิน เพื่อไม่ให้ราชการเกิดความเสียหาย


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7