ข่าวเด็ด 7 สี

ศบค.จัดชุดเล็กตรวจกิจการคลายล็อก

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.เตรียมปรับชุดลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการคลายล็อก หลังพบการร้องเรียนว่ามีจำนวนเจ้าหน้าที่มากเกินไป ใช้ชุดภาษาที่ไม่เหมาะสม และตรวจซ้ำเกินไป โดย ศบค.จะปรับชุดตรวจให้เป็นชุดเล็กมีเจ้าหน้าที่เท่าที่จำเป็น ปรับท่าทีเป็นการให้คำแนะนำนุ่มนวล และเน้นเข้าตรวจตามเบาะแสเท่านั้น

ศบค.ชื่นชมร้านค้าและผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมชื่นชมคนไทยหลังพบตัวเลขฝ่าฝืนช่วงเคอร์ฟิวเหลือเพียง 5 คนเท่านั้น