ห้องข่าวภาคเที่ยง

สภาพัฒน์ฯ ชง แจกคูปองเที่ยวไทย

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า เตรียมใช้งบประมาณภายในกรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วงเงินกู้ 400,000 ล้านบาท กระตุ้นท่องเที่ยวชุมชน ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการ

โดยในระยะแรกกลุ่มเป้าหมายจะเป็นคนไทย แบบไทยเที่ยวไทย คาดจะเริ่มได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 จากนั้นจะเริ่มดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ จะไม่เน้นปริมาณแบบที่ผ่านมา แต่จะเน้นท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเชิงอนุรักษ์

โดยเรื่องจะเข้าที่ประชุมให้รัฐบาลพิจารณาในเดือนมิถุนายน และคาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการต่างๆ ได้ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม