ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : ชาวมุสลิมปรับตัววิถีชีวิตใหม่ New Normal

หลังหลายหน่วยงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคุมโรคโควิด-19 ให้อยู่ในวงจำกัดจนคลี่คลาย รัฐบาลก็ผ่อนปรนให้ประชาชนใช้ชีวิตได้ปกติ โดยเฉพาะการให้ละหมาดในมัสยิดได้ แต่วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม จากที่เคยนั่งชิดกัน ต้องห่างกัน การทักทายห้ามจับมือ และอาบน้ำก่อนละหมาดต้องทำจากบ้าน

วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal กลายเป็นเรื่องใหม่ที่ชาวบ้านยังไม่เข้าใจ ทำให้คณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีต้องเชิญผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนมาชี้แจง เพื่อถ่ายทอดให้ชาวบ้านปฏิบัติตัวตามแนวทางที่ภาครัฐกำหนด ขณะที่ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือ

ประชาชนบอกว่า ฐานวิถีชีวิตใหม่เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องปรับตัวกัน โดยเฉพาะการเดินตลาด ต้องวางแผน ซื้อสินค้า ให้รวบรัดเสร็จแล้วรีบกลับบ้านทันที

ด้านฝ่ายความมั่นคง นอกจากจะดูแลความปลอดภัยแล้วช่วงโรคโควิด-19 ระบาด ก็ดูแลชาวบ้านที่เดือดร้อน โดยเฉพาะหมู่บ้านถูกปิด ก็นำอาหารฮาลาล ไปส่งให้ถึงประตูบ้าน พร้อมจัดครัวสนามบริการถึงทุกพื้นที่

หลังจากนี้ต้องเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงอีกระยะหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละพื้นที่ ยังคงมีมาตรการป้องกันเข้มงวด