7HD ร้อนออนไลน์

ผู้สูงอายุบ้านโนนแดงรวมกลุ่มห่อขนม เติมใส่ตู้ปันสุข

นางจอย คำผง อายุ 76 ปี ชาวตำบลโนนแดง จ.นครราชสีมา ได้ชักชวนเพื่อนบ้านและญาติใช้เวลาว่างมาช่วยกันทำขนม นำไปใส่ตู้ปันสุขมอบให้ผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยยายจอยนำเงินที่ได้รับจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปซื้อวัตถุดิบ นำมาช่วยกันห่อขนมครั้งละประมาณ 50 ห่อ และนำไปใส่ตู้ปันสุขที่ตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆในอำเภอโนนแดง เช่น ที่ว่าการอำเภอโนนแดง โรงพยาบาลโนนแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ โดยแต่ละวันกลุ่มของคุณยายจอยจะสับเปลี่ยนทำขนมไทยหลายชนิดหมุนเวียนไปวางในตู้ปันสุข บางวันเป็นข้าวต้มมัด ขนมแฟง ขนมใส่ใส้หรือขนมสอดไส้

ยายจอยเปิดเผยว่า มีอาชีพทำขนมไทยขายและรับจ้างทำขนมตามสั่ง จึงทำขนมนำไปใส่ในตู้ปันสุขให้ผู้เดือดร้อนได้รับประทาน พร้อมยืนยันว่าขนมของยายห่อใหญ่ ไส้เยอะ กินแค่ 2 ห่อก็อิ่มแล้ว