7HD ร้อนออนไลน์

การบินไทยแจ้งแต่งตั้ง 4 บอร์ดใหม่ กู้วิกฤตการบินไทย

ผู้สื่อข่าวรายงาน บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เรื่องการ ตั้งกรรมการบริษัทใหม่ 4 คน ประกอบด้วย
1.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
2.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายพินิจ พัวพันธ์
3.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางปราถนา มงคลกุล
4.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางสาว ศิริกุล เลากัยภัย
ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป