สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : ผู้ใจบุญบริจาคเครื่องฟอกอากาศ 15 เครื่อง ให้ รพ.ชลบุรี

ตั้งแต่ที่เราเจอวิกฤต PM2.5 เราก็มีความตื่นตัวเรื่องคุณภาพอากาศกันมากขึ้น ทำให้แทบทุกที่ต้องมีเครื่องฟอกอากาศ ที่โรงพยาบาลชลบุรี รับมอบเครื่องฟอกอากาศจากภาคเอกชน เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาล ในช่วงดูแลผู้ป่วยโควิด-19

ภาคเอกชน ผู้ใจบุญ ได้มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 15 เครื่อง มูลค่ากว่า 923,300 บาท เพื่อใช้ในโรงพยาบาลชลบุรี ช่วยกรองอากาศภายในโรงพยาบาลให้สะอาดสดชื่นขึ้น

เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก บางวันก็ถึงขั้นแออัด การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศจะช่วยดูแลสุขอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ผู้พักฟื้น ญาติ ๆ รวมถึงผู้ปฎิบัติหน้าที่ภายในโรงพยาบาลได้

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เปิดเผยว่า เครื่องฟอกอากาศจะช่วยลดการกระจายเชื้อลงได้ สามารถช่วยกรองอากาศภายในโรงพยาบาลได้ดีขึ้น