7HD ร้อนออนไลน์

โรงภาพยนตร์มีลุ้น อาจได้เปิดในการคลายล็อกเฟส 3

จากกรณีที่รัฐเตรียมที่จะผ่อนปรนมาตรการระยะ 3 ซึ่งมีหลายกลุ่มธุรกิจและกิจกรรม รอลุ้นให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. อนุมัติให้เปิดดำเนินการได้ โดยเฉพาะธุรกิจโรงภาพยนตร์และสนามมวยนั้น

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยเมื่อวานนี้ (25 พ.ค.63) ว่าในการพิจารณาเปิดกิจการหรือกิจกรรมในมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 และ 4 ยังไม่มีความชัดเจนว่ากิจการหรือกิจกรรมใดจะได้รับการอนุญาต ต้องรอข้อสรุปจากที่ประชุม ศบค. ซึ่งตามหลักการทางด้านสาธารณสุขมองว่า การเปิดกิจการโรงภาพยนตร์ หากจะเปิดในระยะที่ 3 สิ่งที่ดำเนินการได้คือเรื่องของมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เหลือเพียงจะต้องมีการปรับปรุงการระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวก เนื่องจากเป็นสถานที่มีเครื่องปรับอากาศและผู้เข้าไปใช้บริการต้องใช้เวลานานในการชมภาพยนตร์ ส่วนเรื่องของสนามมวยซึ่งอยู่ในกลุ่มสีแดงที่มีความเสี่ยงสูงนั้น ในทางด้านสาธารณสุขจะต้องเป็นกิจการที่เปิดให้บริการในมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 เท่านั้น