เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ความเสียหายน้ำหลากป่าชุมชนบ้านแก่น จ.ลำปาง

พระสิทธิชัย ถาวโร เครือข่ายป่าชุมชน วัดบ้านแก่น นำผ้าเหลืองมาห่มป่า เรียกขวัญกำลังใจ หลังจากน้ำป่าหลากรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี บ้านเรือนท้ายน้ำได้รับความเสียหาย

หลังสถานการณ์คลี่คลาย นายสมจินต์ ชุ่มอินทร์จักร หรือผู้ใหญ่จุ้ย ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านชุมชนบ้านแก่น (ทสม.) และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เข้าพื้นที่สำรวจร่องรอยความเสียหายจากน้ำป่า พบว่า ลำน้ำและต้นไม้เกือบ 500 ต้น ได้รับความเสียหาย ซึ่งแผนการฟื้นฟูหลังจากนี้ จะนำไม้ใหญ่ ที่ยังใช้งานได้มาทำฝายแทน และปลูกป่าเสริม

ชาวบ้าน ระบุว่า โชคดีที่ก่อนหน้านี้ ทั้งชุมชน วัด ทสม. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ร่วมกันดูแลดิน น้ำ ป่า อย่างเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง ความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดจากภัยธรรมชาตินี้ จึงลดความรุนแรงลง

พื้นที่ป่าแห่งนี้ มีประมาณ 2,000 ไร่ ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จ การดูแลป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า และไม่ให้ใครตัดไม้

ชาวบ้าน เชื่อว่าการฟื้นฟูความเสียหายจากนี้จะใช้ระยะเวลาไม่นาน เนื่องจากพื้นที่เดิมมีความสมบูรณ์อยู่แล้ว

Facebook : CH7HD Social care