7 สีช่วยชาวบ้าน

ถนนตัดผ่านบ้านซับไทรทองพัฒนา ชำรุดเสียหาย จ.นครราชสีมา

ชาวบ้านวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนสัญจรไปมาลำบาก เนื่องจากถนนพังเสียหายมานานหลายปี และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขซ่อมแซม

ชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านซับไทรทองพัฒนา และบ้านไทรทองพัฒนา ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ร้องเรียนผ่านรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน มาว่าถนนที่ใช้สัญจรไป-มา เส้นทางจากโรงเรียนบ้านซับไทรทองผ่านไปยังทั้ง 2 หมู่บ้าน ก่อนจะออกถนนทางหลวงสาย 304 นครราชสีมา-กบินทร์บุรี ซึ่งตัดผ่านที่ทำการป่าไม้ของหน่วยเขาภูหลวง วัดท่าซุงสาขา 9 และออกมายังถนนสาย 304 และเป็นเส้นทางไปยังอำเภอวังน้ำเขียว ถนนสายนี้เป็นหลุมเป็นบ่อ บางช่วงถนนชำรุด ชาวบ้านก็ช่วยกันแก้ไขปัญหากันเอง ด้วยการซื้อปูนมาผสมเททับไปตามหลุมต่าง ๆ แต่การแก้ปัญหาดังกล่าวก็ไม่ได้ยั่งยืนแข็งแรง