ห้องข่าวภาคเที่ยง

เกษตรกรเฮ! ลูกค้า ธ.ก.ส.ใช้ไม้ยืนต้นค้ำประกันเงินกู้ได้

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลักเกณฑ์เบื้องต้นว่า เกษตรกรที่ต้องการกู้เงิน โดยใช้ไม้ยืนต้นที่มีค่า มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจฯ จะต้องเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. และเป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้ ใครยังไม่สมัครสมาชิก ก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยไม้ยืนต้นที่มีค่า บางคนอาจปลูกในบริเวณบ้าน มี 44 ชนิด หากต้องการรายละเอียดสามารถสอบถามได้ จาก ธ.ก.ส. และกองทะเบียนประกันทางธุรกิจยกตัวอย่างคร่าวๆ อาทิ มะขาม 9 ต้น, มะกอกป่า 1 ต้น, สะเดา 14 ต้น, ตะโก 1 ต้น, ยอป่า 1 ต้น, มะม่วง 1 ต้น และ ไม้แดง 12 ต้น ที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่าง ที่ผ่านมาเกษตรกรได้นำต้นไม้เหล่านี้ มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินบ้างแล้ว วงเงินสินเชื่อจำนวน 115,000 บาท มั่นใจว่า โครงการนี้น่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

ด้านการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เปิดเผย แนวทางบรรเทาผลกระทบกลุ่มผู้ผลิตหมอนยางพารา ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. โดยสามารถขอสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ โดยโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณกว่า 11 ล้านบาท กยท. จะอนุมัติวงเงิน ตามปริมาณสต๊อก และเกณฑ์คุณภาพหมอนยางพารา แบ่งเป็นเกรด A วงเงินสูงสุด 80%, เกรด B วงเงินสูงสุด 70% และเกรด C วงเงินสูงสุด 50%ของมูลค่าหมอนยาง ตามที่ กยท. กำหนด โดยผู้ที่จะขอสินเชื่อต้องมีสต๊อกหมอนยางพาราเป็นของตนเอง มีสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง