เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ศบค.แจงชัด เหตุมีมติต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน เพื่อคุมสถานการณ์โควิด-19

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กล่าวถึงกรณีประเทศไทย ยังไม่ยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน แม้ว่าจะสามารถควบคุมผู้ติดเชื้อให้อยู่ในระดับต่ำได้แล้ว และมี พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เนื่องจากก่อนที่จะมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เราใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อในการทำงาน แต่การควบคุมการระบาดโรคโควิด-19 ต้องมีการทำงานข้ามกระทรวง มีการควบคุมที่ด่าน การควบคุมไม่ให้คนเข้ามาในประเทศ การคมนาคม การนำคนไทยกลับจากต่างประเทศ การจัดการหน้ากากอนามัย ทำให้ทั้งหมดไม่สามารถจัดการได้เพียงกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง

ต่างจากหลังการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็สามารถนำกฎหมายโรคติดต่อและกฎหมายอื่นๆ อีกกว่า 40 ฉบับเข้ามาบูรณาการทำงาน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้อย่างเหมาะสม

โฆษก ศบค. ย้ำอีกว่า พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เป็นการจัดการด้านกฎหมาย ให้อำนาจหน้าที่กับบุคลากรรัฐเข้าไปควบคุม จนสามารถทำให้การควบคุมการระบาด ประสบความสำเร็จได้จนถึงขณะนี้