สนามข่าว 7 สี

กรมอนามัย แนะมาตรการสุขอนามัย รับเด็กเปิดเทอม

กรมอนามัย ออกมาแนะมาตรการเรื่องสุขอนามัย ที่โรงเรียนควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เฟซบุ๊ก "กรมอนามัย" ได้ออกมาเผยถึง 6 มาตรการเรื่องสุขอนามัย ที่โรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาทั่วประเทศ คือ ควรมีการตั้งจุดตรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียนทุกเช้า ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์ หากใครที่มีไข้ควรให้กลับบ้านทันที ก่อนเข้าโรงเรียนทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันละอองฝอยจากการไอ-จาม จัดให้มีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอทั้งโรงเรียน และออกมาตรการให้ล้างมือบ่อยครั้งเพื่อฆ่าเชื้อโรค ส่วนการนั่งเรียนต้องจัดโต๊ะให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ภายในห้องเรียน ทางเดิน ราวบันได ควรให้แม่บ้านทำความสะอาดบ่อยครั้ง และที่สำคัญควรงดกิจกรรมที่สร้างความแออัดภายในโรงเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันของกลุ่มคนจำนวนมาก

ขณะที่มีข้อมูลจากโรงเรียนเอกชนและรัฐบาลบางแห่ง ได้เรียกประชุมผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจก่อนจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เช่น ระดับอนุบาล จะต้องมีการจัดที่นอนของเด็กให้ห่างกัน 1-2 เมตรเช่นกัน ในชั่วโมงกิจกรรมที่ให้เด็ก ๆ เล่น หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย จะแบ่งกลุ่มออกกลุ่มละ 10 คนเท่านั้น เพื่อลดความแออัด แต่จะให้ยกเลิกกิจกรรมนี้สำหรับกลุ่มเด็กอนุบาลก็เป็นไปได้ยาก ขณะเดียวกันก็ลดเวลาเรียนเหลือสัปดาห์ละ 2 วัน ส่วนอีก 5 วันให้เรียนผ่านออนไลน์

ขณะที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาจะลดขนาดห้องเรียน ให้เหลือห้องละ 20 คน จากเดิม 40-45 คน เพื่อลดความแออัดของนักเรียนลง และให้ครูผู้สอนอาจพานักเรียนไปเรียนตามสถานที่โล่งแจ้งภายในโรงเรียน เช่น ใต้ต้นไม้ สนามหญ้า หรือโรงอาหาร แล้วแต่ความเหมาะสมของวิชานั้น ๆ ด้วย