สนามข่าว 7 สี

เปิดประชุมสภาฯ รูปแบบ New Normal

ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ใช่แค่ประชาชน และสถานประกอบการเท่านั้นที่ต้องปรับตัว สถานที่ราชการอย่างรัฐสภา ก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะวันนี้ (27 พ.ค.) จะมีการประชุม สส. พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ 5 วันรวด ซึ่งเป็นการประชุมแบบ "สภาวิถีใหม่" หรือ New Normal

นับได้ว่าจะเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกในรอบ 2 เดือนของ สส. และผู้ติดตามเกือบ 1,000 คน นี่ยังไม่นับรวมข้าราชการรัฐสภา กองทัพสื่อมวลชนอีกหลายร้อยคน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 และด้วยเหตุจำเป็นที่จะต้องมีการประชุม เพื่อให้รัฐบาลนำเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ทางรัฐสภาจึงให้มีการเตรียมมาตรการรองรับการรวมตัวของคนจำนวนมากแบบนี้ ที่จะต้องมีความเข้มข้นมากกว่าสถานประกอบการ หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับการคลายล็อกไปก่อนหน้านี้ ซึ่งในจำนวนนี้ยังมีส่วนหนึ่งจะมีสมาชิกและผู้ติดตามที่เดินทางมาจากต่างหวัดด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะลงพื้นที่พบปะกับคนในชุมชนมาแล้ว

โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดมาตรการการคัดกรองเอาไว้อย่างเข้มงวด เริ่มตั้งแต่สมาชิกจะมีผู้ติดตามได้ไม่เกิน 2 คน โดยทุกคนต้องวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ประตูทางเข้าอาคารรัฐสภา และต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือใส่ Face Shield เข้ามาในอาคาร และตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร หรือห้องประชุมด้วย

สำหรับในห้องประชุมจะจัดที่นั่งเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ที่นั่ง 1 ตัว เว้น 1 ตัว ตามที่นั่งที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ ส่วนสมาชิกที่ไม่ได้อภิปราย สามารถออกไปฟังการประชุมนอกห้องประชุมได้ โดยจะจัดให้มีโทรทัศน์วงจรปิดเชื่อมสัญญาณจากห้องประชุม มาอำนวยความสะดวกทั่วอาคารรัฐสภา สำหรับสมาชิกที่ต้องอภิปราย หรือจะแสดงความคิดเห็น อนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield ออกได้ ในระหว่างที่กำลังพูด เพื่อความชัดเจนในการสื่อสาร และเมื่อถึงเวลาต้องลงมติก็ให้วนกันเข้ามา ไม่ต้องมารวมตัวกันมาก ๆ ที่สำคัญ ต้องใช้บัตรใครบัตรมัน ฝากกันไปลงมติแทนกันไม่ได้โดยเด็ดขาด

โดยการประชุมครั้งนี้ จะมีต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันอาทิตย์ 5 วันรวด เริ่มการประชุมตั้งแต่ 09.30-20.00 น.ของทุกวัน

ทั้งหมดนี้เป็นคำสั่งที่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กำหนดขึ้นภายใต้คำแนะนำของกรมควบคุมโรค เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสภา ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากพบว่ามีใครคนใดคนหนึ่งในอาคารรัฐสภามีไข้สูงเกิน 37.5 จะนำตัวตัวส่งโรงพยาบาลวชิระ ทันที