เช้านี้ที่หมอชิต

แพร่แล้งหนัก ส้มเขียวหวานยืนต้นตาย ชาวสวนต้องระดมทุนจ้างรถขุดหาน้ำ

เช้านี้ที่หมอชิต - แพร่ยังแล้งหนัก ส้มเขียวหวานยืนต้นตายเพราะขาดน้ำ ชาวสวนต้องระดมทุนจ้างรถขุดหาน้ำใช้เอง ขณะที่แหล่งเก็บน้ำ 4 แห่งในตำบลทุ้งแล้งแห้งขอด ชาวบ้านกว่า 1,200 หลังคาเรือน เริ่มได้รับผลกระทบแล้ว

แม้ช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูฝน แต่ที่ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ยังคงแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง ส้มเขียวหวานพืชเกษตรที่สร้างรายได้ให้กับชาวสวนได้รับผลกระทบยืนตายจำนวนมาก ซึ่งความแห้งแล้งกระทบเป็นบริเวณกว้างนับ 1,000 ไร่

เกษตรกรในพื้นที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตรจากแหล่งน้ำที่ทางราชการไปพัฒนาให้ เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยสนาน สระน้ำขนาดใหญ่ของกรมพัฒนาที่ดินในหมู่ที่ 5 แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่น้ำในแหล่งน้ำเหล่านี้แห้งขอดจนส่งผลกระทบอย่างรุนแรง

นายสมเกียรติ สุริยะสุข ผู้ปลูกส้มเขียวหวาน และนาข้าวรวม กว่า 7 ไร่ บอกว่า ปีนี้แล้งหนักมาก ต้นส้มที่ปลูกไว้ขาดน้ำ และเริ่มยืนต้นแห้งตายแล้ว ซึ่งมีชาวบ้านอีกหลายรายที่เริ่มได้รับผลกระทบ

เบื้องต้นเกษตรการพยายามใช้เงินทุนของตัวเองแก้ปัญหาเฉพาะหน้า บางรายต้องลำเลียงน้ำผ่านท่อพีวีซีในระยะทางไกล เสียเงินค่าสูบน้ำ และยังต้องจ้างรถแบ็กโฮมาขุดน้ำในพื้นที่แหล่งน้ำขนาดเล็ก ราคาชั่วโมงละ 1,900 บาท ซึ่งตอนนี้เริ่มหาน้ำไม่ได้แล้ว แหล่งเก็บน้ำในหมู่บ้าน 4 แห่ง ที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านก็แห้งขอด เหลือเพียงแค่อ่างเก็บน้ำห้วยสนาน ที่เหลือน้ำเพียงนิดเดียว และคาดว่าน่าจะใช้ได้ไม่ถึงต้นเดือนก็คงจะหมด สำหรับต้นส้มที่ตาย ต้องเริ่มปลูกใหม่ ใช้เวลานานกว่า 5 ปี กว่าจะมีรายได้ จึงวอนให้รัฐเข้ามาดูแล และช่วยชาวบ้านให้ผ่านพ้นภัยแล้งไปได้