เช้านี้ที่หมอชิต

ใครได้บ้าง กลุ่มเปราะบางเตรียมรับเงินเดือนละ 1,000 บาท หลัง ครม.อนุมัติจ่ายเยียวยา 13 ล้านคน

เช้านี้ที่หมอชิต - กลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เตรียมรับเงินเยียวยาเดือนละ 1,000 บาท นาน 3 เดือน หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (26 พ.ค.) อนุมัติหลักการจ่ายเงินเยียวยา

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอ

ซึ่งกลุ่มเปราะบางแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 6 ขวบ จากครัวเรือนยากจน ประมาณ 1.45 ล้านคน กลุ่มผู้สูงอายุ 9.66 ล้านคน และกลุ่มผู้พิการ 2 ล้านคน ซึ่งจะจ่ายเงินให้คนละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนที่ทั้ง 3 กลุ่มนี้ได้รับอยู่แล้ว

สำหรับระยะเวลาจ่ายเงินคือ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม แต่ตอนนี้ใกล้จะสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้ว จึงจะจ่ายทบในเดือนมิถุนายน เป็น 2,000 บาท

มาตรการนี้จะใช้เงินงบประมาณไม่เกิน 39,000 ล้านบาท เป็นการใช้เงินกู้ตาม พ.ร.บ.กู้เงิน ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะมีเวลาทำเรื่องเบิกจ่าย และทำรายละเอียดส่งมายังรัฐบาลอีกครั้ง รวมถึงทำเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์ของกลุ่มเปราะบาง ซึ่งจะหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น และจ่ายเงินให้ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็ว