7 สีช่วยชาวบ้าน

คัดค้านบริษัทเอกชนสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง

ตัวแทนชาวบ้าน 3 อำเภอ จังหวัดระยอง บุกโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ คัดค้านไม่ให้บริษัทเอกชนสูบน้ำส่งให้พื้นที่ตัวเมือง

ชาวบ้านอำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ และอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง รวมตัวกันที่หน้าสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เรียกร้องให้บริษัทเอกชนหยุดสูบน้ำเพื่อส่งให้กับพื้นที่ตัวเมืองระยอง และขอให้ชาวบ้านใน 3 อำเภอ ร่วมตรวจสอบการสูบน้ำของชลประทานและบริษัทเอกชน พร้อมขอให้ชลประทานขุดลอกแก้มลิงในพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้

นายสมพร พันธ์เฉลิมชัย นายก อบต.เขาชะเมา กล่าวว่า ชาวบ้าน 3 อำเภอ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ยังอนุญาตให้บริษัทเอกชนสูบน้ำส่งไปตัวเมืองระยอง จะทำให้ชาวบ้าน 3 อำเภอ เดือดร้อนมากกว่านี้ 

ด้าน นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำประแสร์ สามารถเก็บกักน้ำเต็มความจุที่ 290 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สถานการณ์ภัยแล้งทำให้เหลือน้ำเพียง 22 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ทางโครงการฯ ได้วางแผนบริหารจัดการการใช้น้ำให้เพียงพอสำหรับชาวบ้านทั้ง 3 อำเภอแล้ว ซึ่งหากน้ำเหลือ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ทางโครงการฯ จะให้บริษัทเอกชนหยุดสูบน้ำ จนกว่าจะมีฝนตกลงมาเติมน้ำในอ่าง จากการชี้แจงดังกล่าวทำให้ชาวบ้านพอใจ และยอมรับในการดำเนินงานดังกล่าว