7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : วางสิ่งของบนถนน ขวางทางเข้าบ้าน

ชาวบ้านเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา ร้องเรียนผ่าน Ch7HD Social Care ว่า มีผู้นำสิ่งของมาวางบนถนน เดือดร้อนหนักขวางทางเข้าบ้าน

บริเวณถนนในซอยศิริ 15 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ชำรุดเสียหาย และมีร้านค้าตั้งขวางทางบนถนน ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยนี้ และผู้ที่เดินทางผ่านเข้าออกได้รับความเดือดร้อนมาก แจ้งทางผู้ใหญ่บ้านแล้ว ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเมืองปัก ซึ่งเวลาก็ล่วงเลยมานานแล้ว ไม่มีใครเข้ามาจัดระเบียบและซ่อมแซมถนนใด ๆ เลย อยากฝากข่าว 7 สีช่วยชาวบ้าน ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยครับ เสียงของชาวบ้านธรรมดา ๆ ทำอะไรไม่ได้เลยครับ

ที่ จังหวัดขอนแก่น ที่บ้านโคกกลาง หมู่ 9 อำเภอมัญจาคีรี ขาดแคลนน้ำอย่างหนัก น้ำไม่ไหลมานานหลายปีแล้ว ฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูแล ตอนนี้เดือดร้อนมาก ชาวบ้านต้องซื้อน้ำกินและน้ำใช้ ก่อนหน้านี้เคยขอสูบน้ำจากสระน้ำของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กัน ซึ่งเขาก็เดือดร้อนเช่นกัน เพราะตอนนี้น้ำแห้งขอด สงสารแต่ลูกเล็กที่เพิ่งคลอด ต้องอาบน้ำเช็ดตัวจากหนองน้ำที่ทั้งดำ ทั้งขุ่น คันไปทั้งตัว อยากให้หน่วยงานรัฐมาช่วย พิกัด หมู่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น