รอบรั้วเอเชีย

นักเรียนเกาหลีใต้กว่า 2 ล้านคน ได้กลับเข้าเรียนแล้ว

นักเรียนเกาหลีใต้กว่า 2 ล้านคน ประกอบไปด้วยระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 ได้กลับไปเรียนตามปกติแล้วในเช้าวันนี้ หลังจากที่ต้องหยุดเรียนนานกว่า 2 เดือนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยโรงเรียนต่าง ๆ ต้องมีมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ซึ่งก่อนเข้าโรงเรียนทั้งนักเรียนและผู้ปกครองต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง