ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งที่ 4 เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่อาคารเสนาสนะสงฆ์ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวันนี้ ได้มอบชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน 50 ชุด, มอบอาหารปรุงสุกใหม่แก่ประชาชน 500 ชุด พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณร 150 ชุด

นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่มอบอาหารแก่ประชาชนในชุมชนเขตปทุมวันและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 1,000 ชุด ประกอบด้วย ชุมชนบ้านครัวใต้, ชุมชนวัดสามง่าม, ชุมชนวัดชัยมงคล และมอบแก่อาสาสมัคร โดยอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานฯ คำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน รวมถึงการแจกจ่ายที่ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด