เช้านี้ที่หมอชิต

ประกันสังคม ยืนยันจ่ายเงินชดเชยผู้ประกันตนจากผลกระทบโควิด-19 ครบทั้งหมด

เช้านี้ที่หมอชิต - ความคืบหน้าการจ่ายเงินชดเชยผู้ประกันตน กรณีว่างงานจากการระบาดของโรคโควิด-19 ล่าสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยืนยัน ผู้ประกันตนทุกคนที่กรอกข้อมูลแล้ว จะได้รับสิทธิเงินชดเชย พร้อมเร่งรัดเจ้าหน้าที่จ่ายเงินโดยเร็วที่สุด

เจ้าหน้าที่ประกันสังคมจากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ระดมกำลังมาที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยในการเร่งรัดจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อยู่ประมาณ 100,000 คน ในแต่ละวันจะมีผู้มายื่นขอใช้สิทธิเรื่องการว่างงานวันละประมาณ 1,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นยอดที่มากที่สุดในประเทศ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยืนยันว่า ผู้ประกันตนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้ลงทะเบียนไว้แล้ว จะได้รับเงินชดเชย โดยที่จังหวัดภูเก็ตจ่ายเงินให้แรงงานไปแล้วกว่า 80,000 คน เหลืออีก 20,000 คน อยู่ระหว่างการเร่งรัด คาดว่าจะเรียบร้อยภายใน 15 วัน   

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังกล่าวถึงภาพรวมการจ่ายเงินชดเชยผู้ประกันตน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จากจำนวนผู้ยื่นเรื่องทั้งหมดทั่วประเทศกว่า 1.3 ล้านคน ตอนนี้จ่ายไปแล้วกว่า 1.2 ล้านคน ยังเหลืออีกประมาณ 80,000-90,000 คน ซึ่งจะเร่งรัดให้เร็วที่สุด