เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : PEA สู้ภัยโควิด-19 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้โรงพยาบาล 391 แห่งทั่วประเทศ

เช้านี้ที่หมอชิต - กระแสไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จึงได้ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการระบบไฟฟ้าที่มั่นคงภายในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ล่าสุดลงพื้นที่ตรวจสอบที่โรงพยาบาลปทุมธานี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด 391 แห่งทั่วประเทศ ใน 74 จังหวัด จังหวัดละ 5 แห่ง และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง พร้อมให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย