เช้าข่าว 7 สี

พาณิชย์เร่งระบายไข่ไก่ออกต่างประเทศ 200 ล้านฟอง

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยแนวทางแก้ปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด กระทั่งราคาตกต่ำ โดยไข่ไก่หน้าฟาร์มบางพื้นที่ราคาเหลือไม่ถึงฟองละ 2 บาท 

เนื่องจากไทยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 40-41 ล้านฟองต่อวัน ในขณะที่การบริโภคอยู่ที่ 38-39 ล้านฟอง ส่งผลทำให้มีปริมาณการผลิตส่วนเกิน วันละ 3 ล้านฟอง จึงเห็นควรให้ใช้มาตรการในการระบายผลผลิต

โดยการผลักดันการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ 200 ล้านฟอง ภายใน 6 เดือน เริ่มต้น 100 ล้านฟองแรกภายใน 4 เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปถึงเดือนกันยายน และอีก 100 ล้านฟองที่เหลือในช่วง 2 เดือนหลังจากนั้น ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน และจะเร่งระบายในประเทศอีก 15 ล้านฟอง ผ่านร้านธงฟ้าและโครงการธงฟ้าในช่วง 2 เดือนหลังจากนี้ โดยเชื่อว่าจะสามารถผลักดันราคาไข่ไก่ของเกษตรกรให้ปรับราคาดีขึ้นได้อยู่ที่ราคาฟองละ 2.80-3.00 บาท จากปัจจุบันที่ราคาไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ 2.40 บาท

นอกจากนี้ ในระยะยาวอาจมีการพิจารณาลดปริมาณแม่ไก่ยืนกรงลง ประมาณ 3 ล้านตัว เพื่อลดปริมาณการผลิตต่อวันลง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อาจให้อยู่ต่ำกว่า 41 ล้านฟองต่อวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง