เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 28 พฤษภาคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 28 พฤษภาคม 2563

ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง เว้นแต่ภาคเหนือที่มีฝนตกน้อยกว่าภาคอื่นๆ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้