7HD ร้อนออนไลน์

สุทิน เผยฝ่ายค้านพอใจอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงินวันแรก

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงภาพรวมของรัฐบาลในการชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาเรื่อง พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทว่า วันแรกถือว่าเป็นที่พอใจแต่ยังไม่พอใจมาก เพราะรัฐบาลชี้แจงไม่ชักเจน ส่วนใหญ่ประเด็นที่ฝ้ายค้านซักถามรัฐบาลได้ให้ข้าราชการชี้แจงแทน ซึ่งยังไม่สามารถให้รายละเอียดที่ลงลึก ชี้ให้เห็นการบริหารจัดการเงินที่จะกู้มาใช้แก้ไขสถานการณ์โควิด-19

พร้อมยังตั้งข้อสังเกตที่นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำข้อมูลมาชี้แจงซึ่งผิดทั้งหมด ดังนั้นฝ่ายค้านจึงให้โอกาสนายอุตตม ให้กลับไปศึกษาข้อมูลและยำกลับมาชี้แจงในสภาฯใหม่ก่อนการประชุมจะจบ

นายสุทิน ยังกล่าวอีกว่า ทิศทางในการโหวตหลังการอภิปรายทั้งหมดเสร็จสิ้นองฝ่านค้านยังไม่ได้มีการตกลงว่าจะโหวตไปในทิศทางเดียวกัน หรือจะมีใครโหวตสวนแหกมติ เพราะวิปฝ่ายค้านยังไม่ได้ตกลงกัน

ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรี กล่าวเป็นเชิงว่าจะไม่มีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ทั้งหมดนั้น ฝ่ายค้านยืนยันว่า จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบเงินทุกบาทที่รัฐบาลกู้มา แม้นายกรัฐมนตรีจะไม่ตั้งกรรมาธิการแต่ฝ่ายค้านจะตั้งภาคประชาชนขึ้นมาเป็นกรรมธิการตรวจสอบ

อย่างไรก็ตามขณะนี้มีสัญญาณที่ดีจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะนายเทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ที่เตรียมจะเสนอญัตติร่วมด้วยนั้น เบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับพรรคก้าวไกล ส่วนจะผ่านหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความใจกว้างของรัฐบาล

สำหรับไฮไลต์ที่จะอภิปรายในวันนี้จะมุ่งไปในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่รัฐบาลออกมาเสนอว่าทำดีมาตลอด โดยเฉพาะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจจะมีช่องโหว่ให้มีการทุจริตได้