เกาะกระแสออนไลน์

เปิดขั้นตอนยื่นอุทธรณ์เกษตรกร กรณีรายชื่อตกหล่น เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

www.เยียวยาเกษตรกร.com เปิดขั้นตอนยื่นอุทธรณ์เกษตรกร กรณีรายชื่อตกหล่นจากเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

คืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากโควิด-19 เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ล่าสุดเฟซบุ๊ก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ถึงเผยถึงขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ของเกษตรกร กรณีรายชื่อตกหล่นจากการเยียวยา

ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ของเกษตรกร กรณีรายชื่อตกหล่นจากการเยียวยา ต้องแจ้งข้อมูลดังนี้
1.ชื่อ นามสกุล
2.เลขที่บัตรประชาชน
3.ที่อยู่และรายละเอียดของอาชีพ

เกษตรกรสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ 8 หน่วยงาน ดังนี้
1) สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
2) สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
3) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
4) สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
5) เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
6) สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
7) การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
8) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

โดยเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบ ใช้ระยะเวลา 3 วัน ก่อนจะส่งไปให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณา ระยะเวลา 5 วัน และผู้อุทธรณ์สามารถตรวจสอบสิทธิได้ทาง www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com 
เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ภาพ pixabay : ecoyou 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เกษตรกรฟังทางนี้! ใครยังไม่ได้เงิน โหลดฟอร์มยื่นอุทธรณ์ "เงินเยียวยาเกษตรกร" ย้ำ! ต้องมีทะเบียนเกษตรกร
- เช็กสิทธิเยียวยาเกษตรกร กลุ่มไหนจ่ายเมื่อไหร่? เกษตรกรกลุ่ม 3 รับเงินรวดเดียว 15000 บาท
- เช็กเลย! ตรวจสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกร ชาวสวนยาง ได้เงินเยียวยา 5,000 บาทวันไหน
- เกษตรกรเฮ! ลูกค้า ธ.ก.ส.ใช้ไม้ยืนต้นค้ำประกันเงินกู้ได้

เกาะติดสถานการณ์ โควิด-19 > https://www.ch7.com/covid19

โควิด19