ห้องข่าวภาคเที่ยง

คนตกงานช่วงสถานการณ์โควิด-19 ร้องสำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินว่างงาน

รายงานสดจากสำนักงานประกันสังคม : คนตกงาน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ร้องสำนักงานประกันสังคม ทวงเงินประกันการว่างงาน ที่สั่งจ่ายล่าช้า บางรายรอนานกว่า 3 เดือนแล้ว ยังไม่ได้เงิน…