เจาะประเด็นข่าวค่ำ

แห่ร้องทุกข์ ลูกจ้างประกันสังคมมาตรา 33 ไม่ได้รับเงินเยียวยาผลกระทบโควิด-19

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี มีลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา33 ทยอยเดินทางไปยื่นเรื่องอุทธรณ์เป็นจำนวนมาก หลังยื่นเอกสาร ขอรับเงินเยียวยาจากผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 แล้วยังไม่ได้รับเงิน

ลูกจ้างร้านอาหารรายนี้ เธอบอกว่ามีตำแหน่งเป็นแม่ครัว แต่ร้านต้องปิดชั่วคราวจากสถานการณ์โควิด-19 และหยุดจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ตั้งแต่เดือนมีนาคมผ่านมา เธอและเพื่อนจึงรีบไปขึ้นทะเบียนขอรับเงินเยียวยาจากประกันสังคม แต่ผ่านมากว่า 2 เดือนแล้วก็ยังไม่ได้รับเงิน แม้จะพยายามขายอาหารตามสั่งเป็นอาชีพเสริมระหว่างรอร้านกลับมาเปิดอีกครั้ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่มี จึงหวังเงินส่วนนี้มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อน

เช่นเดียวกับเจ้าของร้านเสริมสวย วันนี้เธอมาตามเรื่องเงินเยียวยาให้กับลูกจ้างที่ร้าน เพราะลงทะเบียนตามระบบไปตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน มีลูกจ้างได้รับเงินเพียง 2 คน จากทั้งหมด 9 คน ขณะที่เธอช่วยเหลือลูกจ้างได้เพียงบางส่วน เนื่องจากต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของร้านเองทั้งหมด จึงหวังเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือลูกจ้าง

ด้าน ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ระบุว่า จากการตรวจสอบพบว่ามีประมาณ 90,000 คน ที่ยังไม่ได้รับเงิน ส่วนปัญหาที่พบคือมีบางส่วนกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือกรอกเลขบัตรประชาชน และบัญชีธนาคารผิดพลาด ข้อมูลระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไม่ตรงกัน ขณะที่บางส่วนไม่เข้าเกณฑ์ เพราะส่งเงินประกันสังคมสมทบไม่ครบ 6 เดือน ซึ่งได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ได้เร่งตรวจสอบ หากเข้าเกณฑ์ครบถ้วนก็จะรีบส่งเงินเข้าระบบภายใน 5 วันทำการ หากไม่เข้าเกณฑ์ก็จะส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือ

สำหรับการช่วยเหลือลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ผู้ประกอบการแจ้งหยุดกิจการจากผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 จะได้รับเงินชดเชย กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ร้อยละ 62 ของเงินเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลา 90 วัน ล่าสุดมีลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เข้ามายื่นขอใช้สิทธิกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยแล้ว 1,300,000 คน จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ 1,200,000 คน เป็นเงินกว่า 7.3 พันล้านบาท โดยผู้ที่ยังไม่ได้รับเงิน สามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขา