ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อเชิญไปมอบให้ประชาชนในชุมชนเขตหลักสี่

ที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรจิตอาสาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 แจ้งวัฒนะ จัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อเชิญไปมอบให้ประชาชนในชุมชนรอบรั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาด้านการดำรงชีพ ไม่มีงานทำ ขาดรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว พร้อมเยี่ยมประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ตามพระปณิธานที่ทรงมีพระประสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด