เช้านี้ที่หมอชิต

คมธรรมประจำวัน : หลักชาวพุทธ

เช้านี้ที่หมอชิต - หลายคนที่นับถือศาสนาพุทธก็มักจะสงสัยว่า เราเป็นชาวพุทธที่ดีและถูกต้องอย่างไร และถ้าไม่ถูกต้องต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วงคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี วันนี้พระอาจารย์มีข้อปฏิบัติของการเป็นชาวพุทธที่ดี และถูกต้องมาฝาก