เช้าข่าว 7 สี

แนะวิธีขอคืนค่าตั๋วเครื่องบิน

โดยเข้าไปหน้าเว็บไซต์ของสายการบินที่ทำการจอง จากนั้นเลือกขั้นตอน "ขอคืนเงินเที่ยวบินถูกยกเลิก" และกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล จากนั้นกรอกข้อมูลเที่ยวบิน รหัสสายการบิน วันและเวลาการบิน ขั้นตอนต่อไปกรอกช่องทางการชำระเงิน เลขบัญชี และชื่อธนาคาร ก่อนกดปุ่มยืนยันขอคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน และให้รออีเมลตอบกลับจากสายการบิน หากได้รับอีเมลยืนยันว่าขั้นตอนที่ขอคืนค่าตั๋วเครื่องบินเข้าเงื่อนไข คุณผู้ชมจะได้รับเงินคืนตามกรอบระยะเวลา คือระหว่าง 60 วัน และไม่เกิน 180 วัน หรือ 6 เดือน ซึ่งจะไม่นับวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่จะมีบางสายการบินมีเงื่อนไขในการคืนตั๋วเครื่องบินแบบไม่เต็มราคาโดยจะมีตั้งแต่ 30 - 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรายละเอียดที่เราบอกทั้งหมดนี้คุณผู้ชมต้องอ่านอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนที่จะจอง ซึ่งจะมีข้อมูลบอกก่อนที่จะกดยืนยันจองตั๋วทุกครั้ง

ขณะที่บางสายการบินชั้นประหยัด จะมีเงื่อนไขไม่คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน แต่จะให้คุณผู้ชมใช้สิทธิประโยชน์ เช่น เลื่อนตั๋วเครื่องบินไปใช้ในรอบเดือนอื่นๆ ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 - 2564 หรือในกรณีที่เที่ยวบินถูกยกเลิกโดยสายการบิน บางสายการบินมีเงื่อนไข คือ ค่าตั๋วเครื่องบินของคุณผู้ชมจะนำไปทบยอดในการใช้บริการครั้งต่อไปแทน เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋า ค่าอาหาร หรือค่าใช้จ่ายเลือกที่นั่ง แนะนำหากคุณผู้ชมที่อยากจะขอคืนค่าตั๋วเครื่องบิน หรืออาจจะทำเรื่องไปแล้ว แต่ได้รับการตอบกลับล่าช้า ให้เปลี่ยนไปใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์แทน อาจจะมีความรวดเร็วมากกว่า