7HD ร้อนออนไลน์

เปิดบริการแล้วแพอาหาร-เที่ยวลำน้ำมูล พร้อมรับวันพักผ่อนสุดสัปดาห์

จังหวัดอุบลราชธานีได้ผ่อนปรนให้เปิดบริการแพอาหารและแพท่องเที่ยวในแม่น้ำมูล แม่น้ำโขง และอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร เพื่อผ่อนคลายความเครียดของประชาชนและลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการและลูกจ้าง แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองลูกค้า,จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ,การเว้นระยะห่างการนั่งในแพ,ห้ามจำหน่ายหรือห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงไปในแพ,และห้ามร้องคาราโอเกะ โดยคาดว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้จะมีลูกค้าไปใช้บริการจำนวนมาก โดยที่หาดคูเดื่อ อ.เมืองอุบลราชธานี มีผู้ประกอบการแพอาหารกว่า 30 แห่ง และมีแพอาหารเปิดบริการกว่า 600 แพ จำกัดจำนวนที่นั่งแพละ 5 คน ส่วนแพท่องเที่ยวซึ่งบรรทุกผู้โดยสารสูงสุดไม่เกิน 25 คน ก็ได้ลดจำนวนผู้โดยสารลงเพื่อไม่ให้แออัด ขณะนี้เริ่มมีลูกค้าไปใช้บริการแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นการสั่งอาหารรับประทานของสมาชิกภายในครอบครัวและมีกิจกรรมเล่นน้ำในแม่น้ำมูล หลังการผ่อนปรนหากตรวจพบว่าแพอาหารใดไม่ปฏิบัติตามกฏเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 จะถูกสั่งปิดทันที

นายเนรมิต  มุสะกะ เจ้าของแพอาหารแห่งหนึ่ง กล่าวว่า ทางร้านจะไม่อนุญาตให้ลูกค้าที่ไม่สวมหน้ากากเข้าใช้บริการ และจัดเจลแอลกอฮอล์ให้ลูกค้าล้างมือก่อนลงแพ สำคัญที่สุดคือไม่ให้นำเครื่องดื่มแอลกอล์ลงไปดื่มในแพ โดยติดป้ายห้ามพร้อมให้คำแนะนำกับลูกค้าอย่างชัดเจน