เช้าข่าว 7 สี

ทดสอบระบบ บล็อกเชน สกัดลักลอบนำเข้าปาล์ม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กลางเดือนมิถุนายนนี้ จะเริ่มทดสอบระบบการรับซื้อปาล์มน้ำมันดิบ หรือ CPO จากเกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยี "บล็อกเชน (Blockchain)" ปฏิรูปการซื้อ-ขายปาล์มน้ำมันเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งจะให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทุกคน ต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ พร้อมแจ้งรายละเอียดต่างๆ โดยเฉพาะจำนวนผลผลิตที่ทำได้ต่อรอบการผลิต เพื่อให้สามารถคำนวณได้ว่าจะมีปาล์มน้ำมันในระบบจำนวนมากน้อยเพียงใด

เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ระบบก็จะสามารถคำนวณในขั้นตอนต่อไปได้ทั้งหมด ทั้งที่ลานเทปาล์ม โรงสกัดน้ำมันปาล์ม โรงงานผลิตไบโอดีเซล B100 และที่โรงกลั่นน้ำมัน หากมีปริมาณปาล์มน้ำมันในสต๊อกมากผิดปกติ หรือลักลอบนำมาจำหน่าย ระบบจะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทันทีว่าเข้ามาที่กระบวนการใด

นอกจากนี้ ระบบบล็อกเชนยังช่วยแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ และเกษตรกรถูกกดราคาหน้าสวนได้ เพราะระบบจะสามารถเทียบเคียงกลับไปยังราคาปาล์มได้ เช่น หากโรงงาน B100 ซื้อปาล์มน้ำมันที่ 21 บาทต่อกิโลกรัม ราคาปาล์มทะลายที่เกษตรกรควรได้รับ จะอยู่ที่ 3.50 บาทต่อกิโลกรัม วิธีนี้จะตัดตอนพ่อค้าคนกลางไม่ให้กดราคาขายเกษตรกรให้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง