ข่าวเด็ด 7 สี

พบผู้ติดเชื้อ 11 คน กลับจากคูเวต

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่จำนวน 11 คน ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11 คน เดินทางกลับมาจากคูเวต ทั้งหมดอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ ยอดผู้ป่วยสะสม 3,076 คน กลับบ้านรวม 2,945 คน ยังรักษาในโรงพยาบาล 74 คน และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม

สำหรับกิจการที่ได้ผ่อนคลายระยะ 3 อาทิ โรงภาพยนตร์ นวดแผนไทย จะต้องดำเนินมาตรการคัดกรอง ทั้งพนักงานและผู้ใช้บริการ พร้อมจัดให้ลงทะเบียนก่อนเข้าออกสถานที่ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ, เปิดให้จองคิวล่วงหน้า จองคิว ออนไลน์ ดูแลไม่ให้แออัด รักษาระยะห่าง

ขณะที่ ศบค.ชุดใหญ่ ให้ลดเวลาเคอร์ฟิว 1 ชั่วโมง ห้ามออกนอกเคหสถานช่วง 23.00 น. ถึง 03.00 น. เริ่ม 1 มิถุนายน 2563