ห้องข่าวภาคเที่ยง

นวดแผนไทยลุ้นคลายล็อกเฟส 3

ผู้ประกอบการร้านนวดย่านพระราม 3 เข้าหารือกับผู้ประกอบการร้านนวด ย่านห้วยขวาง พูดคุยเตรียมพร้อมจัดระบบ และเปิดร้านให้ตรงตามมาตรการด้านสาธารณสุข หากทาง ศบค. พิจารณาให้กิจการร้านนวดแผนไทยได้คลายล็อก ซึ่งจะเปิดให้นวดตัว และนวดฝ่าเท้า แต่ยังยกเว้นการนวดบริเวณใบหน้าและศีรษะ

โดยผู้ประกอบการร้านนวด ย่านพระราม 3 เปิดเผยว่า ได้เตรียมความพร้อมทั้งหมอนวด และบริการของทางร้าน โดยบริการนวดเท้า จะจัดเก้าอี้ เว้นเก้าอี้ และเตียงนวดให้มีระยะห่างประมาณ 1.5 เมตร ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ตั้งแต่ช่วงลุ้นคลายล็อกเฟส 2 แล้ว แต่ครั้งนี้ ได้เตรียมมาตรการนวดตัวให้ผู้เข้าใช้บริการ คัดกรอง บันทึกประวัติ ซึ่งจะนำแพลตฟอร์มไทยชนะมาช่วยบันทึกข้อมูล และจัดที่นอนอย่างมีระยะห่าง ส่วนผ้าปูรองนวด หลังนวดเสร็จ 1 คน จะต้องเปลี่ยนผ้าปูและชุดของหมอนวดทันที พร้อมทั้งทำความสะอาด ฆ่าเชื้อในจุดให้บริการ

ส่วนขั้นตอนการระบายอากาศ และปรับอากาศ เป็นบริการร้านนวดติดแอร์ จะทำความสะอาด หลังจากให้บริการเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง ก็จะปิดแอร์ เปิดพัดลมระบายอากาศในร้าน และเช็ดล้างฆ่าเชื้อทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ภายในร้าน