ห้องข่าวภาคเที่ยง

เชียงใหม่ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงแพร่ระบาดของโควิด-19

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด เปิดเผยว่า แม้จังหวัดเชียงใหม่จะไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 41 คน แต่เนื่องจากยังไม่พ้นระยะอันตราย 28 วัน เพราะผู้ป่วยคนล่าสุด ที่เป็นแรงงานกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต เพิ่งรักษาอาการหายเพียง 2 สัปดาห์ จึงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดต่อไปอีกจนครบ 4 สัปดาห์ ถึงสามารถยกระดับให้เป็นพื้นที่สีเขียว ปลอดการแพร่เชื้อโรคได้

อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับให้ประชาชนในพื้นที่การ์ดอย่าตก แม้วันนี้จะคลายล็อกกิจการกิจกรรมในเฟส 3 ทุกคนยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกไปใช้ชีวิตในที่สาธารณะ รวมถึงยังบังคับใช้คำสั่งกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะจากพื้นที่ภาคใต้และกรุงเทพมหานครให้ครบ 14 วัน หากไม่มีความจำเป็นควรชะลอการเดินทางออกไปก่อน

เช่นเดียวกับในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง น่าน ที่ขอให้ประชาชนชะลอการเดินทางเข้าพื้นที่ออกไปก่อน แต่หากมีความจำเป็น ก็สามารถเข้าพื้นที่ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้นำชุมชนทราบ เพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบย้อนหลัง ขณะที่ประธานหอการค้าในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะที่จังหวัดน่าน และเป็นพื้นที่สีขาวไม่พบผู้ติดเชื้อ ต้องการให้จังหวัดเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้มีรายได้กระจายสู่ชุมชน