ห้องข่าวภาคเที่ยง

ร้องเรียน เราไม่ทิ้งกัน วันสุดท้าย เดือนมิถุนายนจ่ายเงินเยียวยาของเดือนที่ 3

ผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาที่ยังติดขัดปัญหา ให้รีบนำหลักฐานไปยื่นร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือยื่นอุทธรณ์ที่ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรักษาสิทธิรับการช่วยเหลือ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยาราว 15.5 ล้านคน โดยเดือนมิถุนายนนี้ จะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาของเดือนที่ 3 แล้ว

โดยโฆษกกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ยืนยันว่า จะไม่ขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการ เราไม่ทิ้งกันอีก และหลังจากนี้ จะนำปุ่ม "ยกเลิกการลงทะเบียน" หรือ "ยกเลิกการทบทวนสิทธิ์" ออกจากเว็บไซต์ ส่วนปุ่ม "เปลี่ยนแปลงข้อมูลรับเงิน" จะยังคงอยู่ เนื่องจากยังมีประเด็นที่ผู้ได้รับสิทธิบางคนยังไม่ได้รับเงิน เพราะบัญชียังมีปัญหา ส่วนปุ่ม "สละสิทธิ์" ก็ยังอยู่ เนื่องจากถ้าเจอใครที่ไม่มีคุณสมบัติรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ก็ต้องดำเนินการเรียกคืนเงิน และปุ่ม "ตรวจสอบสถานะ" จะอยู่จนกว่าจะจ่ายเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์ได้ครบทั้งหมด