เจาะประเด็นข่าวค่ำ

เคาะผ่อนปรนระยะ 3 ขยับเวลาเคอร์ฟิว เป็น 5 ทุ่ม ถึง ตี 3 - ขยายเวลาปิดห้าง

พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แถลงถึงมติที่ประชุม ศบค. ในการผ่อนคลายมาตรการ ระยะที่ 3 โดยจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน นี้ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการปรับเวลาเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักร ลดเวลาลง 1 ชั่วโมง จากปัจจุบัน 23.00 - 04.00 น. เป็น 23.00 - 03.00 น. เพื่อให้ประชาชนดำรงชีพและประกอบอาชีพได้สะดวกมากขึ้น มีการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาเพื่อสอบคัดเลือก และฝึกอบรม มีการเปิดโรงเรียนเอกชนเฉพาะวิชาชีพและศิลปะการกีฬา

ส่วนของกิจการ-กิจกรรม ด้านเศรษฐกิจ ที่ได้รับการผ่อนคลาย คือ ปรับเวลาปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตีมอลล์ จาก 20.00 น. เป็น 21.00 น. เช่นเดียวกับ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ สามารถเปิดบริการได้จนถึงเวลา 21.00 น.
สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง เปิดได้แต่ห้ามแออัด โดยต้องมีการจัดการที่ดี ร้านเสริมสวย แต่งผม ทั้งสตรีและบุรุษสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติโดยมีข้อกำหนดว่า สามารถให้บริการรายละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ต้องสวมหน้ากากทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ห้ามนั่งรอในร้าน

ขณะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าประกอบอาหาร สำหรับเด็กเล็กเท่านั้น โดยให้ผู้ปกครองเป็นผู้มารับ

ส่วนกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ มีมติผ่อนคลายให้คลินิกเวชกรรม เสริมความงาม เปิดให้บริการทั้งตัว แต่ยังคงเว้นใบหน้า ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

สถานบริการนวดเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย สามารถเปิดให้บริการได้ โดยใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ต่อ1 คน งดการอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ ส่วนสถานอาบอบนวด ยังไม่ อนุญาตให้เปิดบริการ

สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส เปิดให้บริการได้ทั้งในห้างและนอกห้าง โดยยังต้อง จำกัดจำนวนผู้เล่นและการรวมกลุ่ม ขณะที่สนามกีฬา เพื่อออกกำลังกาย หรือเพื่อฝึกซ้อม มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน ไม่เปิดให้มีการแข่งขัน

สถานที่เล่นโบว์ลิง สเก็ต โรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ เฉพาะการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อม สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ เปิดทำการได้ สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี

รวมทั้งโรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ โดยจะต้องมาตรการควบคุมโดยมีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน รักษาระยะห่าง สามารถนั่งคู่กันได้แต่ต้องสวมหน้ากาก รวมทั้งสวนสัตว์หรือสถานที่แสดงสัตว์ สามารถเปิดให้บริการได้

โดยกิจการ-กิจกรรมทั้งหมดต้องมีมาตรการควบ คู่กัน ทั้งการวัดอุณหภูมิ ล้างมือ สวมหน้ากาก และการรักษาระยะห่าง การจำกัดจำนวน

สมช. เน้นย้ำมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมาย โดยยังคงควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ โดยเฉพาะคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศยังเข้มข้นเหมือนเดิม ยังคงเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักร โดยจะปรับลดเวลาลงอีก 1 ชั่วโมง เป็น 23.00 - 03.00 น. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ตามมาตรการที่ราชการกำหนด