ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแก่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีพิธีรับพระราชทาน "ห้องตรวจหาเชื้อ" แห่งที่ 14 ใน "โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพื่อเสริมความพร้อมหากมีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาลต่าง ๆ รวม 20 แห่งทั่วประเทศ

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 8,540 เตียง ให้บริการผู้ป่วยในจังหวัดกาญจนบุรี 13 อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง, เป็นศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดกาญจนบุรี แต่ละวันมีผู้ป่วยมารับบริการเป็นจำนวนมาก ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวและติดชายแดนไทย-เมียนมา มีผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 2,223 ราย ผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 587 ราย ซึ่งการให้บริการแบบเดิมมีความแออัดเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ เมื่อเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลกระทบต่อการรักษา การได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อจึงช่วยสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่มารับบริการ เนื่องจากสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งขณะให้และรับบริการทางการแพทย์ เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติสามารถปรับเป็นห้องตรวจผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด