ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

ที่สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระแก้ว นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีปิด "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย" ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ แจกจ่ายให้กับประชาชนชาวไทยและแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 20-29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตามหลักกาชาดสากล เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อทางการเมือง โดยวันนี้มีการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ของจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวสวย หมูกระเทียม ไข่ต้ม ไส้กรอก และคั่วกลิ้ง รวม 2,022 ชุด โดยครัวพระราชทานแห่งนี้ แจกจ่ายอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนไปแล้ว 17,823 ชุด

ที่วัดหูช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารปรุงสุก ได้แก่ ข้าวสวย ไข่พะโล้หมูสามชั้น น้ำพริกนรก และผักสด แจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวม 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง และอำเภอบางกรวย รวม 3,143 ชุด พร้อมกันนี้ ได้แจกจ่ายลูกชุบซึ่งหน่วยงานภาคเอกชนสนับสนุนแก่ประชาชนด้วย

ส่วนที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ที่ชุมชนซอยพระเจน ชุมชนซอยร่วมฤดี ชุมชนซอยโปโล และที่วัดปทุมวนาราม ตลอดจนแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง รวม 2,000 ชุด โดยอาหารปรุงสุกประกอบด้วย ข้าวสวย กะเพราไส้กรอก กะเพราไก่ และไข่ต้ม นอกจากนี้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาค อาทิ น้ำมัน ปลากระป๋อง ข้าวสาร และน้ำดื่มแก่ผู้ได้รับผลกระทบด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด