สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ธปท.เผยช่วงระบาดโควิด-19 ยอดใช้พร้อมเพย์ เดือนเดียวพุ่ง 16 ล้านรายการ

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า การใช้งานบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมและมีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ยอดใช้งานพร้อมเพย์ ซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนแล้ว 52 ล้านหมายเลข ธุรกรรมเฉลี่ย 11 ล้านรายการต่อเดือน เพิ่มเป็น 16 ล้านรายการในเดือนเมษายนที่ผ่านมา และมีร้านค้าที่รับชำระด้วย QR Code กว่า 6 ล้านจุด โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ธปท. มีการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินรายใหม่ไปแล้วจำนวน 17 ราย รวม 32 ใบอนุญาต และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 10 ราย

ด้าน นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย ประจำเดือนเมษายน ว่า เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกตัวดับลง ยกเว้นการใช้จ่ายภาครัฐ โดยการท่องเที่ยวติดลบ 100%, กลุ่มยานยนต์ติดลบมากที่สุด ขณะที่การส่งออกติดลบ 3.3%,การบริโภคของภาคเอกชนติดลบ 15.1% การลงทุนภาคเอกชนติดลบ 6.1% ส่งผลให้ภาคการผลิตติดลบ 17.2% ขณะที่รายได้ภาคเกษตรที่ลดลงจากผลกระทบภัยแล้ง รวมทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และแม้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ก็ถือว่ามีความเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่ยอมรับว่ามีความน่ากังวล ซึ่งเดือนเมษายนมีจำนวนผู้ขอรับสิทธิว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม หรือจาก 92,264 คน เป็น 465,218 คน โดย16% ถูกเลิกจ้าง ขณะที่สถานประกอบการปิดกิจการเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 445 ราย เป็น 2,406 รายในเดือนเมษายน ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมยังมีแนวโน้มหดตัวในระดับสูง แต่จะดีขึ้นหลังคลายล็อกดาวน์