เส้นทางบันเทิง

รวมกองถ่ายช่อง 7HD กับมาตรการป้องกัน Covid-19

ช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 กำลังไปในทางที่ดีขึ้น กองละครของ 7HD ก็กลับมาเดินหน้าถ่ายทำกันอีกครั้ง แต่ทุกกองก็คงรักษามาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งตรวจอุณหภูมิวัดไข้ รวมถึงสวมใส่หน้ากากอนามัย เฟซชิลด์ แยกอุปกรณ์การรับประทานอาหาร รวมถึงเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องนำมาเอง เรามาดูมาตรการของแต่ละกองถ่ายกัน